Co zrobić w przypadku zagubienia przesyłki?

kurier_paczka

Na pewno większości z nas choć raz zdarzyło się, że paczka, którą wysłaliśmy nie dotarła do adresata lub też przesyłka, na którą czekaliśmy nie została dostarczona lub została dostarczona, ale zniszczona. Co zrobić w takiej sytuacji?

Warto pamiętać, że w takich okolicznościach przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji. Podczas wysyłania paczki nie wolno zapomnieć o zachowaniu potwierdzenia nadania. To ono będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń względem firmy kurierskiej. Zarówno nadawca, jak i adresat wysyłanej przesyłki mają prawo do upomnienia się o nią i złożenia reklamacji w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia.

Niestety z warunkami reklamacji zapoznajemy się dopiero wtedy, gdy dochodzi do sytuacji, że nasza paczka dociera uszkodzona, otrzymujemy ją zbyt późno albo wcale. Właśnie wtedy jesteśmy zmuszeni do przeszukania strony internetowej firmy kurierskiej, przeczytania warunków umowy i reklamacji. Trzeba pamiętać, że aby nasza reklamacja nie została odrzucona, we wniosku nie może zabraknąć wymaganych danych i dołączenia odpowiednich dokumentów. W dodatku nie można zapomnieć, że powinna być ona złożona w odpowiedniej formie i terminie.

Jeśli chodzi o termin do złożenia reklamacji, to u większości firm kurierskich wynosi on 14 dni (od daty odbioru przesyłki) lub też 30 dni (od daty przyjęcia paczki do dostarczenia przez kuriera). Firmy kurierskie w umowach przewozowych ubezpieczają się zapisem, że nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku czynników od nich niezależnych (na przykład siły wyższe, jak trzęsienie ziemi, czy powódź, wady przesyłki, które nie były im znane, albo też działania osób, które nie są pracownikami firmy). Nasza reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie około 10 dni lub jeśli nasza przesyłka była ubezpieczona, to ten termin może ulec wydłużeniu.

Trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy kurier przywozi nam uszkodzoną przesyłkę, konieczne jest sporządzenie protokołu szkody. Najlepiej zrobić to od razu i koniecznie w obecności kuriera.

Wszystkie te informacje pomogą nam w sytuacji, gdy nasza paczka będzie wymagała reklamowania lub też jeśli chcemy po prostu mieć jakąś wiedzę dotyczącą reklamacji zawczasu.